Các Mail Support Youtube Bản Update 2020

Update anh em cần sp với GG các vấn đề liên quan tới kênh sẽ có các email bên dưới nhé

1. yt-partner-support@google.com : Hỗ trợ chung các vấn đề liên quan tới partner.

2. legal@support.youtube.com : Các vấn đề pháp lý đặc biệt là trang chấp , bật tắt kiếm tiền.

3. account-appeal@youtube.com : Hỗ trợ tài khoản

4. accounts-support@google.com : Các vấn đề liên qua đến gmail, dịch vụ khác.

5. Copyright@youtube.com : Bản quyền và khiếu nại.

6. Creator-support@google.com : hỗ trợ các kênh đủ tiêu chuẩn 100k sub hoặc kênh 90 ngày tuổi trên 15000 giờ xem.

7. yt-creator-support@google.com : contact trực tiếp với sp, mail này phải có mã với gửi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *