Khi Nào Thì Có Thể Xảy Ra Chiến Tranh Xâm Lược

Để mà chiến tranh tổng lực vào 1 nước nó khó lắm . Nó xét trên…

Quan Điểm 3 Không Khi Làm Việc Với Quang Roben

1 . Không nịnh hót xạo lồn : Pro, ai-đồ, đại gia đại lồn . 2…

Thất Bại MMO – Tháng Ngày TĂM TỐI Khóc Không Thành Tiếng

Chắc ít nhiều các bạn trong đây đã đọc bài tâm sự trước của mình trong…

Suy Nghĩ Về Tiktok

Thực sự đến giờ phút này đối với mình suy nghĩ thằng tiktok nó chỉ là…

Làm MMO Quan Trọng Nhất Là Gì

Chúng ta thường hay nghe nói về :Cách viết tiêu đề, cách giật tít , cách…

Anh Đã Từng Thích Một Người Đến 9 Năm

Anh đã từng thích 1 người đơn phương đến hơn 9 năm trời… Chừng ấy năm…

Chuyện Khóa Học Của Mấy Thằng Ranh Con

Mình khẳng định luôn “khoá học không sai” . Ai cũng phải học để nâng cao…

Mới Làm MMO chọn White Hay Black

Mình đã từng thất bại rất nhiều : web, youtube, kinh doanh, game private …. Nghĩ…

Đàn Ông Từng Trải Liệu Họ Có Cần 1 Người Con Gái Thật Xinh

Đàn Ông từng trải họ thích những người con gái hiểu chuyện .Gái xinh không một…

Tình Hình Trung Quốc Hiện Tại Ảnh Hưởng Đến Dropship và KOL Thế Nào ???

Đây sẽ là bài viết rất ngắn gọn và xúc tích để cho các bạn dễ…