Chủ Đề Slime Thư Giãn – How To Make Slime – Nên Làm Hay Không

Cái này cạnh tranh và bạn phải có nhiều vốn . Cả trăm triệu tiền đồ làm , tay người quay video phải đẹp 😆😆

Rồi tiền vả ads nữa . Giờ chủ đề mới mới, chứ chủ đề cũ , toàn các kênh có chỗ đứng trên thị trường rồi . Mỗi tháng họ bỏ ra từ 10 – 15% doanh thu vả ads . Mình mới nên cũng phải vả ads mạnh .

Hên thì 10 – 15 triệu tiền ads là nó nên . Không thì khoai lắm anh em ơi .