Chủ đề tổng hợp Tiktok , Động vật dùng kênh như thế nào để kéo

Chủ đề tổng hợp Tiktok , Động vật dùng kênh như thế nào để kéo ???

chủ đề này theo như đề nghị của mình thì các bạn phải làm kênh sub to nên , tầm đậu khoảng 300K sub gì đó trở nên thì các bạn kéo mới đỡ mất đề xuất được .

Đối với các kênh mới làm , lượng sub bé >>> kênh đó đang đề xuất mà các bạn đi kéo thì có khi mất đề xuất luôn . Tỷ lệ mất đề xuất các bạn làm vậy khá cao đó .

Kênh kéo sẽ mất đề xuất , khi kênh được kéo chưa kịp nên .