Có Nên Khôi Phục Loa Phường Hay Không ?

Mấy ngày này thấy anh em bàn nhiều .
Mình thì cũng đéo nói nhiều mà nói tóm gọn luôn . Tôi đập thẳng vào vấn đề .

Xét về mặt công nghệ thông tin, hay tin tức thì loa phường không thể bằng báo điện tử online được .

Nhưng nếu như xét về yếu tố truyền thông tin khi có chuyện xảy ra thì nên đó .

Ví dụ như : Bắt buộc phải ở nhà trong thời đại dịch . Tuyên truyền các loại bệnh đang là dịch .

Và căng nhất là khi có chiến sự xảy ra . Lúc đấy là Quân Lệnh Như Sơn . Cả nước chỉ được thông tin 1 chiều, tất cả hướng về phía chính phủ chứ đéo có chuyện dông dài .

Lệch là chảm .

Quan điểm cá nhân là nên sử dụng để cập nhật thông tin bắt buộc phải nghe . Ví dụ như : Chính sách mới về thu phí không dừng trên cao tốc .

Dm thông báo từ cái đời đéo nào rồi mà đến khi thực hiện lại ùn ứ . Lý do lọ chai . Các nước phát triển nó làm từ đời 8 tống rồi mình vẫn còn lạc hậu .

Chịu luôn . Và còn nhiều chuyện liên quan nữa cơ .