Đéo Cần Biết

Đéo biết mình làm được bao lâu . Làm 1 năm, 2 năm hay tỷ năm mà mình đéo có gì . Thì mình chả là gì .
Đừng bao giờ lấy cái thời gian làm đưa ra so sánh khập khiễng với kết quả .

Cố gắng là điều cần có . Nhưng Tối thiểu phải cố gắng đúng đường 😎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *