Die Tài Khoản Google Lỗi Nào Được Hoàn Lại Tiền

Cái Lỗi Con Cặc Gì Nó Cũng Hoàn Nhé . Toàn Các Bố Vào Các Hội Nhóm Thấy Chúng Nó Bảo Là Die Tránh Né Hệ Thống Là Không Hoàn .

Thấy Bọn nó nói cái con cặc gì cũng cho là đúng . Cả mấy thằng ranh con trên youtube nữa .

Tất cả chúng mày phải nhớ . TUT hình thành Khi và chỉ khi giẻ rách tỷ lệ thành công là 6/4 . Nghĩa là 10 tài khoản thì ít cũng có 6 cái kháng về .

Đây vừa kháng được 1 tài khoản xong gọi là TUT . TUT cái con cặc .