Đéo Cần Biết

Đéo biết mình làm được bao lâu . Làm 1 năm, 2 năm hay tỷ năm…

Buồn Quá Các Bạn Ạ

Buồn Quá Các Bạn Ạ .Mới đầu tháng yêu có 10 em mà bị 2 em…

Quan Điểm Làm Việc Của Quang Roben

Không giải thích, Không chỉ trích mà chỉ có GIẢI PHÁP . Có TIỀN – Mọi…

Con Gái Đâu Phải Ai Cũng Thích Tiền !!!

Tại Sao các bạn cữ nghĩ con gái chỉ cần TIỀN nhỉ . Ngoài Tiền ra…