Google Khóa Tài Khoản Xong Quang Roben Chửi – Nó Mail Lại Trả Lời

Dm nó khóa nhiều tài khoản , nói chung là nó auto khóa tài khoản mới , tôi mới chửi nó ở trong phần kháng . Mình gửi mẫu kháng rồi xong nó lâu về . Mình vào nhắn tin chửi . ĐỊT CON CỤ CHÚNG MÀY SUỐT NGÀY KHÓA TÀI KHOẢN, BỐ MÀY ĐÃ BẢO LÀ TAO KHÔNG LÀM SAI CÁI GÌ RỒI MÀ . 🤣🤣🤣

Hôm đấy đang bực mình chửi luôn . Nó mail lại trả lời , chán .,., kkkk

chán vcl luôn với bọn google kkkk