Khắc Phục Kênh Làm App Vay Tiền Die Lỗi Quấy Rối, Bắt Nạt, Đe Dọa

Nhìn ảnh chán vcl nhỉ kkkk .

Kênh di-e dạng này hiện nay không kháng được, kể cả về news us cũng thế .
Một số lưu ý các bạn tránh :
Giảm bớt ngôn từ dạng kiểu thù địch . Hạn chế lôi kéo kêu gọi hành động mạnh . [ ví dụ : bấm ngay vào link để vay tiền được nhanh nhất ] Sửa thành : các bạn có thể tham khảo các app ở phần bình luận .
Link Affiliate để an toàn cho kênh thì lấy 1 kênh khác vào bình luận và Ghim bình luận đó lại . Mô tả không có link .Kênh yếu yếu là nó quét đó mà , nói chung rule nó quét thì ai mà biết được . Hạn chế được phần nào hay phần đó thui các bác .
Chúc mọi người may mắn