Làm Claim ID Chơi Dạng Bền Nên Tránh Loại Nào ?

  1. News hàn tổng hợp , Reup tổng hợp nhiều video có bản quyền của bọn nhà đài lớn .
  2. Game Paw patrol không được .

Chỉ có reup tổng hợp tiktok , hoặc reup nói chung dạng tổng hợp video không bản quyền .