Làm Reup Tổng Hợp Từ Kênh Trắng Bao Lâu Thì Nên

Trung bình là 4 tháng . Kênh không có hệ thống kéo thì lâu, và cũng tùy độ hót của key . NGày úp 3 video vào khung giờ khác nhau .

Sáng , trưa , tối . Đặc biệt là 8h tối . Làm quốc gia nào thì úp quốc gia đó . Chịu khó làm 1 thời gian sẽ nên các bạn ạ .