Những Thằng Sư Giải Hạn

Sư cũng có sư lọ sư chai . Và tất cả những thằng sư chạy ads tao gọi là “thằng sư” . Thầy cái con cặc gì cái lọai chó chúng mày .

sư thật người ta phải tu hành . cái chính của người ta là an nhiên . Cần tìm đến sự bình yên .

Tâm có ắt sẽ có . Trong thâm tâm của mình . Lòng hướng thiện, đời an nhiên .

Khi con người ta sinh ra . Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau . Bạn có bố mẹ anh chị em . Chân tay lành lặn . Là bạn đã may mắn hơn khối người ở thế giới này rồi .

Mỗi tháng bạn có thể nên chùa . Công đức vài chục ngàn . Tặng quần áo cho chùa . Chùa nào cũng được . Còn thầy ăn thì nghiệp thầy gánh .

Riêng quả báo mấy thầy ăn của đức phật đến sớm lắm .

Bạn có may mắn hơn người khác thì bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn . Blog này là một ví dụ minh chứng .

Mạnh khoẻ anh em nhé