Quan Điểm Làm Việc Của Quang Roben

Không giải thích, Không chỉ trích mà chỉ có GIẢI PHÁP .

TIỀN – Mọi Ưu Phiền Tan Biến .
Cứ có TIỀN rồi nói gì thì nói . Vờn Mây – Đạp Gió, làm gì thì làm .

Quẩy Nên Đê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *