Sử lý kênh không úp được trên 10 video

À . có thể thử nhưng có rủi ro . Không mất kênh nhưng mất đề xuất .

Nên suy nghĩ kỹ trước khi làm .
Bạn chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu 1 ngày .
Rồi lại từ kênh thương hiệu chuyển về kênh chính .

Lưu ý : trong quá trình chuyển kênh có thể mất 2 ngày kênh của bạn bị mất trên youtube luôn . Rồi ngày thứ 3 nó sẽ xuất hiện lại .

Cách này nên thực hiện trước khi úp video thật của mình .

Có nghĩa là úp video thử xem nó có úp được nhiều không . Rồi bắt đầu chuyển kênh để úp full .

Sau đó mới làm video nội dung thật .

Cách chuyển kênh thương hiệu thì nên youtube tìm kiếm .

Nên luyện tập trên kênh trắng trước rồi mới làm ở kênh chính của mình nhé .

Hy vọng sẽ giúp được các bạn .
bye