Tại Sao Thu Nhập Mỗi Ngày Bị Trừ Khủng Khiếp

Tại sao mỗi ngày thu nhập 4$ mà bị trừ tới tận 3$

Ở dash hiện trong 28 ngày gần nhất. Tuy nhiên doanh thu thường sẽ cập nhật chậm hơn. Nên 4h chiều view nó cập nhật thì doanh thu hiện ở đó sẽ mất đi 1 ngày. Ví dụ hiện tại view dash đang cập nhật từ 28/4-25/5. Doanh thu đang tử 28/4 đến 23/5 thôi. Chiều 4h view sẽ cập nhật 29/4-26/5 doanh thu thì nó sẽ cập nhật từ 29/4-23 hoặc 24/5 nếu có cập nhật thêm nên chiều bạn sẽ thấy doanh thu hiện tại sẽ bị trừ đi ngày 28 nếu như k có cập nhật doanh thu ngày 24 và 25