Tool Check Kênh Youutbe – Check Sub, Check View, Check Thu Nhập

Nếu các bạn mới làm, tò mò xem kênh đó cùng chủ đề với mình có thu nhập bao nhiêu thì có thể dùng tool này để check xem nhé : https://socialblade.com/youtube/channel/UCv8vYfhw7Xj0Zmh6Xm42Mow

Link Kênh Chuẩn là link ký tự đặc biệt chứ không phải link user :

Cách lấy link kênh chuẩn :