TUT Lách Âm Như Bản Gốc Sử Dụng Cho Thể Loại Nào

đa phần là hoạt hình US các bạn nhé . Về hoạt hình US thì nó chia ra rất nhiều nguồn . Mỗi nguồn video là nó có bản quyền nặng nhẹ khác nhau .

Và mỗi Key nó chia ra các mốc thời gian khác nhau . Có loại key 10 phút đầu không có bản quyền, có loại key 3 phút đầu không có bản quyền , có loại key dưới 1 phút không có bản quyền . Nó tùy key đó bạn .