Vấn Đề Die Tài Khoản Google Adsense Cả Youtube Và Web

vấn đề die gà ngoại youtube là từ năm trước rồi , kênh hơn 100k sub content nó cũng die ý . Nếu làm thì cứ Việt thui các bác ưi .

Thứ 2 : cả một hệ thống của gồ hiện tại vấn đề gà là chập chờn lắm . Web hiện tại kéo traffic các hệ thống web và youtube , còn lại kéo từ fb hay các mạng khác là cũng dễ ăn nồn cái tội : lưu lượng truy cập không hợp lệ . Tại sao thì chỉ có bề trên biết