Video youtube bị vàng tiền có nên xóa hay không ???

Video youtube bị vàng tiền có nên xóa hay không?

cái này nên xóa thưa bạn . Nên hạn chế và phải sử lý làm sao trên kênh của bạn không được quá 20 video vàng tiền . Nếu làm content thì xóa con mẹ nó đi, nếu bạn để nhiều hơn 20 video trên kênh , youtube sẽ đánh giá nội dung video trên kênh của bạn không thân thiện với nhà quảng cáo . Từ đó video con cặc nào bạn úp nên phát là nó auto vàng tiền luôn đó .