Tổng Đà Chủ Có Thích Tiền Của Anh Em

YOUTUBE : khi thị trường cạnh tranh, thì các shark phải tung ra các đòn để giảm nhiệt . Đầu tiên là back kênh . Giờ lại là đập gậy lia lịa .

thôi anh em ta an phận làm link rút gọn thôi . Nhiều anh em có nhắn tin cho tôi nói : Em gửi anh quang mấy triệu để dùng.

Tôi : anh không nhận.

Tôi không bao giờ nghĩ số tiền nhỏ .

Em làm 50tr / tháng mời anh bữa ăn 5-7tr . em coi nó nhẹ nhàng, anh mừng . Chứ em làm dưới 10tr còn đưa anh 2tr thì thôi em ạ . đang nghèo thì để mà giành dụm làm ăn . Anh lấy làm gì .

Ở đây không có sư phụ, thầy gì cả . Ở đây chỉ có anh em .

Một con người không thể hoàn hảo toàn diện . Tôi giỏi cái này, nhưng tôi lại dốt cái kia .

Anh em góp ý cho nhau, cùng nhau đi nên . Tôi ghét nhất người bảo thủ ý .

Vậy nhé anh emm. Coi nhẹ mọi chuyện cho dễ giải quyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *